Pendaftaran ISUKSES percuma 2023

Mohon sekolah-sekolah PINTAR TNB berikut, jangan membuat pendaftaran kerana password telah diberikan kepada setiap murid. Mohon berhubung dengan guru sekolah-masing-masing.
SK Pulau Serai, SK Jerek, SK Bukit Ridan, SK Jerek, SK Lubuk Sireh, SK Bukit Tembaga, SK Berapit, SK Sungai Pinang, SK Kerunai, SK Dr. Sulaiman, SK Lesong Batu, dan SK Sri Bukit Pasir.

Sila lengkapkan langkah-langkah berikut untuk tujuan Pendaftaran ISUKSES percuma 2023.

Langkah 1. Lengkapkan butiran murid.
Isi butiran murid seperti di bawah. Gagal mengisi butiran murid akan menyebabkan pendaftaran tidak dapat dilakukan dan pelajar tidak akan mendapat akses bagi Pendaftaran ISUKSES percuma 2023.


Mohon masukkan No. Kad Pengenalan Pelajar bagi proses pendaftaran :
  Kad Pengenalan Pelajar: